Regulamin

REGULAMIN LINOWEGO PLACU ZABAW ZOOLANDIA
 
1. Wstęp na linowy plac zabaw jest możliwy jedynie po zakupieniu biletu lub okazaniu bonu upominkowego bądź zaproszenia.
2. Zakup biletu uprawnia do zabawy na linowym placu zabaw ZOOLANDIA bez limitu przejść i czasu w trakcie jednego dnia.
3. Każda osoba korzystająca z linowego placu zabaw ZOOLANDIA, zwana dalej Użytkownikiem, ma obowiązek zapoznać się i postępować zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
4. Dzieci do 6 lat mogą korzystać z placu zabaw ZOOLANDIA w towarzystwie osoby dorosłej.
5. Użytkownicy zobowiązani są stosować się do poleceń obsługi.
6. Na terenie placu zabaw ZOOLANDIA należy nosić obuwie sportowe, bądź obuwie na płaskiej podeszwie.
7. Użytkownicy zobowiązani są zachować ostrożność oraz powstrzymać się od wszelkich zachowań mogących stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia swojego
lub innych.
8. Na terenie linowego placu zabaw ZOOLANDIA zabronione jest wnoszenie oraz spożywanie posiłków, alkoholu, napojów, zaśmiecanie terenu, palenie tytoniu, używanie papierosów elektronicznych, wnoszenie oraz używanie materiałów pirotechnicznych, przebywanie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, niszczenie drzew,
a także wnoszenie ostrych przedmiotów.
9. Na trasie linowego placu zabaw ZOOLANDIA obowiązuje jeden oznaczony kierunek poruszania się pomiędzy kolejnymi platformami.
10. Zabronione jest wspinanie się na konstrukcję domków, siatki tuneli, wyprzedzanie innych użytkowników na mostach oraz poruszanie się w kierunku przeciwnym
do  wyznaczonego kierunku ruchu.
11. Podczas przechodzenia po mostach należy zachować spokój, nie skakać, nie biegać, nie kołysać urządzeniami, nie przeszkadzać innym uczestnikom.
12. Podczas przechodzenia po mostach należy zachować dystans 2 m pomiędzy kolejnymi uczestnikami.
13. Podczas korzystania ze zjeżdżalni należy zachować bezpieczny odstęp od poprzedzającego uczestnika, tak aby nie doprowadzić do sytuacji kolizyjnej.
14. Po zakończeniu ślizgu należy niezwłocznie opuścić zjeżdżalnię.
15. Zabrania się wchodzenia na zjeżdżalnie „pod prąd” oraz blokowania innym zjazdu.
16. Wszelkie zastrzeżenia, wątpliwości, uwagi, co do stanu technicznego wyposażenia linowego placu zabaw ZOOLANDIA oraz innych niepokojących objawów
należy zgłaszać do obsługi.
17. Obowiązuje całkowity zakaz korzystania z atrakcji w trakcie burzy, podczas gdy wieją silne wiatry oraz podczas intensywnych opadów deszczu i śniegu.
18. Wskutek działań Użytkownika: naruszenia, nieprzestrzegania Regulaminu, niedostosowania się do poleceń obsługi jak również stwarzanie zagrożenia dla siebie
lub innych uczestników organizator może przerwać wykonywanie umowy, co oznacza obowiązek strony korzystającej do opuszczenia placu zabaw Zoolandia bez zwrotów kosztu biletów. 
19. Zachowaj paragon fiskalny za zakup biletu – jest on dowodem ubezpieczenia.