Regulamin

REGULAMIN PARKÓW LINOWYCH ZOOLANDIA

 1. Wstęp na tor linowy jest możliwy jedynie po zakupieniu biletu lub okazaniu bonu upominkowego bądź zaproszenia.
 2. Zakup biletu uprawnia do zabawy w mini parku linowym ZOOLANDIA bez limitu przejść i czasu w trakcie jednego dnia.
 3. Z atrakcji mogą korzystać  dzieci w wieku od 3 do 13 lat.
 4. Podczas przechodzenia trasy należy zachowywać się spokojnie, nie skakać po przeszkodach, nie biegać, nie przeszkadzać innym uczestnikom.
 5. Zakaz biegania obowiązuje na całym terenie parku ZOOLANDIA
 6. Zabrania się wspinania na siatki asekuracyjne i drewniane konstrukcje domków.
 7. Przed wejściem na trasę mini parku linowego ZOOLANDIA należy opróżnić kieszenie, zdjąć biżuterię, zegarek, smycze itp.
 8. Zabrania się wnoszenia na trasę jedzenia, picia, telefonów komórkowych itp.
 9. Trasę należy pokonywać w jednym wyznaczonym kierunku.
 10. W przypadku wpadnięcia w siatkę asekuracyjną należy powrócić na przeszkodę i kontynuować jej pokonywanie.
 11. Osoby bawiące się na terenie mini parku ZOOLANDIA pozostają pod opieką osoby dorosłej - rodzica lub prawnego opiekuna.
 12. W przypadku problemów z pokonaniem trasy należy niezwłocznie poinformować obsługę parku w celu udzielenia pomocy. Bezpośrednią pomoc w pokonaniu trasy może udzielić tylko i wyłącznie pracownik/instruktor parku ZOOLANDIA.
 13. Osobom, które w trakcie programu zrezygnują z dalszego pokonywania trasy nie będą zwracane koszty zakupu biletu.
 14. Jeżeli uczestnicy nie będą przestrzegać reguł bezpieczeństwa lub poleceń personelu grozi im niebezpieczeństwo wypadku i poważnych urazów za które organizator atrakcji nie odpowiada.
 15. Na terenie parku ZOOLANDIA obowiązuje kategoryczny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu.
 16. Za nie stosowanie się do poleceń instruktora grozi wydalenie z parku bez zwrotu kosztów biletu.
 17. Zachowaj paragon fiskalny za zakup biletu – jest on dowodem ubezpieczenia.